Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen !

 

I Grimstad Sykleklubb klubbåret 2021 gjelder følgende priser:

 
Medlem o/16 år kr 300,- + 20,- i adm.omk BuyPass = kr 320,-
 
Barn og ungdom kr 200,- + 20,- i adm.omk BuyPass = kr 220,-


For aktive medlemmer som kjøper lisens er det en aktivitetskontingent på 150,- i tillegg. Dette blir fakturert ifm. kjøp av lisens.


Medlemskapet gjelder frem til skriftlig oppsigelse er sendt/mottatt i klubben. Ved manglende innbetaling av kontingent 2.år forbeholder klubben seg retten til å slette medlemskapet. Dvs at ønsker man å gjennoppta medlemskapet i 2.år så må man betale for det året man skylder for for å kunne gjennoppta medlemskapet i Grimstad SK.
Fra og med klubbåret 2014 er vi pålagt å administrere medlemsmassen via KlubbAdmin av NIF og fremtidige kontigenter kommer via dette systemet.
Dette vil si at medlemmet får tilsendt en mail til sin epost om at det ligger krav om betaling av kontingent på profilen til medlem på Min Idrett. Alle medlemmer i klubben har fått en brukerident på Min Idrett og dette er epost adressen.
For å få tak i passord så bestiller man nytt passord/brukernavn under "glemt/mistet passord". Passord og brukernavn blir da tilsendt medlemmet på oppgitt epost adresse. Her går man inn med nytt brukernavn og passord. Lager nytt passord og så kan man gå inn på "Min profil" og endrer brukernavnet til epostadressen og bekrefter passordet man la inn.
Da blir dette det nye brukernavnet og passordet. Her kan man da administrere både inn og utmelding i klubben. Man kan velge å betale kontigenten via BuyPass systemet ( Dette krever at man har dette fra før, feks gjennom Norsk Tipping AS ) eller man velger å hente ut betalingsinfo, giro, med kid referansen og mottakers kontonummer. NB Nytt kontonummer i BuyPass ( og ikke klubbens gamle kontonummer )
Når dette er registrert ( BuyPass er godkjent med en gang ) så kan man hente ut lisensen via/fra QiuckTiming sin link.Dette er noen av fordelene ved å være medlem:

 • Lav medlemskontingent. Vi ønsker å holde denne så lav som mulig så lenge det er økonomisk forsvarlig
 • Klubbdrakter fra Trimtex til svært gode priser
 • Mulighet for refusjon av utgifter til draktsett for de yngste (10-18 år) som er med på aktive ritt
 • Klubben betaler startkontingent og bidrar med reisestøtte til nasjonale og internasjonale sykkelritt
 • Utlånssykler for rekrutter/ungdom som ønsker å prøve seg på landeveien. Leieavtale på syklene.
 • Sparebanken Sør Grimstad gir gebyrfritt bankbytte og gunstige priser på boliglån og innskudd.
 • Klubbkvelder og sosiale arrangementer for store og små.
 • Klubben stiller med egen buss i forbindelse med CLST og Birkebeinerrittet.
 • Fellestreninger året rundt. På Stamina om vinteren.


Dette forventer klubben av deg som medlem:
 • At du stiller opp som arrangører/vakter på våre egne sykkelritt. Med rundt 300 medlemmer blir ikke det ofte dersom alle tar sin økt
 • At du bruker klubbdrakt når de representerer GSK
 • At du selv bidrar til å skape et inkluderende, hyggelig og sosialt miljø rundt klubben.