Sykling i trafikkenDet å sykle i trafikken innebærer en viss risiko og ansvar.
Her følger litt nytting informasjon:
Trafikkreglene om forbikjøring finnes på http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19860321-0747-0.html.
Dette er generelle trafikkregler, og de gjelder for dem som kjører forbi, og for dem som blir forbikjørt.
Vegvesenets håndbok 060, Trafikkreglene med fortolkninger, http://www.vegvesen.no/_attachment/61424 sier noe om passering av syklist på sidene 58 og 59, der står at passeringsavstanden bør være minimum 1,5 m. Håndboken utdyper også teksten for dem som blir forbikjørt.
Statens vegvesen forbereder en kampanje for å bedre samspillet mellom bilister og syklister. Rapporten her er en del av forberedelsene til kampanjen som skal starte våren 2013. Vi tror den skal kunne bidra til økt forståelse for hverandre i trafikken.


DEL VEIEN