Oppmann og foreldregruppe


Rekrutt og ungdomsgruppa ledes av John Magne Bjerga. I tillegg har vi flere ressurspersoner som bidrar til aktiviteten i denne gruppa, blant annet Gunnar Johansson som har ansvar for utleiesykler og utstyr. For at de unge syklistene skal få en best mulig opplevelse på treninger og konkurranser så er det viktig at vi voksne er med å støtter opp. Vi setter veldig pris på foreldres bidrag!