Terminliste finnes på www.eqtiming.no eller www.sykling.no


Påmelding til ritt: Alle må melde seg på selv, bortsett fra UM og ritt i utlandet.
Reise og overnatting: Koordineres med John Magne. Samordne så godt som mulig.
Klubben subsidierer reiser i henhold til gjeldende regulativ.