Oppdatering: DIGITALT årsmøte 17. mars 2021

Postet av Rune Johannessen den 3. Mar 2021

Link til Teams møte

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Sykleklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 17.3.2021 klokken 17.30 til 19.00 på Teams.

Påmelding innen 14.03 til post@grimstadsk.no.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.3.2021 til post@grimstadsk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsk.no samt utsendes på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.